U zavisnosti od potreba samih korisnika informacionog sistema MataSoft razlikujemo tri korisnička interfejsa za unos stavki fiskalnog dokumenta i to:


1. Standard - Market

2. Touch Screen - Market: Stablo

3. Touch Screen - Market: Barkod