U koliko informacioni sistem MataSoft nije instaliran potrebno je da konsultujete instalaciono uputstvo ili da kontaktirate službu korisničke podrške MataSoft.doo


Uputstvo za instalaciju MataSoft informacionih sistema se nalazi na linku: http://matasoft.rs/download/dokumenta/InstalacionoUputstvo.pdf