Aplikacija se startuje na klasičan način, duplim klikom na ikonicu sa radne površine.

Nakon startovanja, aplikacija zahteva od operatera unos korisničkog imena i lozinke

Forma za prijavu je prikazana na slici


Za otvaranje korisničkog naloga i zadavanja lozinke potrebno je obratiti se korisničkoj podršci MataSoft doo.

Nakon otvaranja korisničkog naloga potrebno je uneti korisničko ime i lozinku u za to predviđena polja.


Klikom na dugme potvrdi, ulazi se u korisnički interfejs (glavni MENI) ERP-a koji je prikazan na sledećoj slici:

Kretanje kroz korisnički interfejs se vrši strelicama na tastaturi (, , , ), tasterom ENTER se vrši potvrda ili ulazak u birani podmeni a taster ESC vraća korisnika jedan korak nazad.