Sa glavnog menija ERP-a biramo MP --> Stanje. Tasterom ENTER ulazimo u šifarnik artikala koji je prikazan na slici:Otvaranje novog artikla se vrši pritiskom na taster INS (Insert) gde je prvi korak izbor odgovarajućeg magacina.Nakon izbora magacina kome će pripadati novootvoreni artikal pristupamo popunjavanju matičnih podataka artikla. Šifra artikla se automatski zadaje pa korisnik unosi ostale podatke kao na slici:
Nakon popunjavanja matičnih podataka, artikal je otvoren u bazi podataka ERP-a.


Pritiskom na f10 iz šifarnika artikala otvara se dijalog za rad sa bar kodovima. Ovaj dijalog omogućava dodavanje, brisanje ili izmenu bar koda za svaki otvoreni artikal u ERP bazi podataka.Potrebno je naglasiti da se prodajne cene za artikle definišu posebnim dokumentima ERP-a i to:

1. Ulazna kalkulacija

2. Nivelacija