Objekat važne šifre omogućava korisniku da, po svojoj volji, u prikazu objekta unese najviše do 30 šifara. To su šifre koje se najčešće koriste.


 

 

Definisanje važnih šifara artikala se vrši tasterom "F8=Važne šifre" koji se nalazi u objektu "Ostale opcije". Dobija se dijalog kao na slici:
Korisnik ima mogućnost unosa šifre artikla kao i mogućnost pretrage šifara po nazivu. Poziv pretraživača po nazivu se vrši tasterom ENTER u polju za unos šifre.

Nakon unosa željenog broja šifara, ESC tasterom se izlazi iz ovog dijaloga.