Prikazuju se podaci o kupcu za odloženo plaćanje. Primer prikaza je na slici.Detaljnije u odeljku "Odloženo plaćanje".