Помоћ на даљину

Свакодневно радите backup Података. Ако нисте сигурни како контактирајте подршку!

Овај ценовник је састављен ради уравнотеженог односа према клијентима. Он би требало да равномерно узме у обзир потребе и захтеве клијената са једне стране и њихове финансијске могућности са друге стране. Ценовник се састоји из два дела. Први део се односи на имплементацију програма, а други на експлоатацију. Цене су истакнуте у еврима. Плаћање је преко рачуна по средњем курсу Народна Банке Србије на дан фактурисања. Oбука оператера и покретање програма се фактурише након покретања програма. Фактуру за подршку, развој и одржавање се издаје сваког месеца, почевши од првог целог месеца експлоатације.


Ценовник основне апликације

Број корисника

Подршка, развој и одржавање (месечно)

 
по кориснику
од
до
1
30
30
30
2  -  3
25
50
75
4  -  5
20
80
100
6  - 10
18
108
180
11 - 15
17
187
255
16 - 20
16
256
320
21 ----
15
315
----
Ценовник додатних апликација

Апликација

Подршка, развој и одржавање (месечно)

ВП и МП портал за поручивање робе
80
Андроид и ПДА апликација
(теренско поручивање робе, контрола пријема и издавање робе)
15 по апарату
Напомена: Могући су доадтни трошкови око регистрације сајта фирме, закупа простора на Интернету и промена брзине Интернета у фирми.
Ценовник додатних услуга

Услуга

По сваком започетом сату

Радни сат на терену
10
Напомена: Излазак на терен подразумева и наплату путних трошкова и евентуално додатних трошкова уколико се остаје више дана. Клијент ће унапред бити обавештен о оквирним трошковима за предвиђене радове и трошкове набавке делова.