Objekat "Numerička tastatura" je objekat Touch Screen-Market:Barkod interfejsa koji omogućava korisniku unos numeričkih vrednosti u polja za unos šifre ili barkoda i količine u objektu za unos stavki.


Unos vrednosti je moguć na dva načina:

1. Putem alfanumerika sa tastature ili NumPad-a.

2. Touch (ekranom na dodir).