Pri izradi fiskalnog dokumenta, operateru su u svakom trenutku dostupne i "Ostale opcije".
F1=Pregled

Opcija koja se koristi prilikom unosa stavki i služi operateru da izabere stavku iz pripreme fiskalnog dokumeta i stornira istu.

Detaljnije o storniranju stavki je opisano u odeljku "Unos stavki" i to za sva tri različita interfejsa za unos stavki fiskalnog dokumenta.


F8=Meni

Dodatne opcije


Presek stanja - Dugme za izradu preseka stanja.

Dnevni izveštaj - Dugme za izradu dnevnog izveštaja.

Periodični presek - Dugme za izradu periodičnog preseka.

Brisanje svih artikala IZBACITI

Praćenje porudžbenice - Modul u izradi.

Spisak računa - Modul u izradi.

Personalizacija - Personalizacija fiskalnog računa. Ceo postupak personalizacije fiskalnog računa je detaljno objašnjen u sekciji "Personalizacija".

Potrošač - Identifikacija potrošača (kupca na odloženo plaćanje). Detaljnije u odeljku "Odloženo plaćanje".


F5=Rezervacija (BICE DORADA TREBA DA BUDE PREDRACUN)

Preuzimanje predhodno urađene MP Rezervacije robe u pripremu fiskalnog dokumenta.


Operater treba da izabere način uvoza stavki MP Rezervacije kao i da unese broj dokumenta.


F7=Rabat ON

Opcija koja omogućava operateru unos popusta prilikom izrade fiskalnog dokumenta. Detaljnije u sekciji "Popusti".


F11=Kalk

Dugme za poziv kalkulatora. Nakon unosa željenog artikla, operater ima mogućnost otvaranja kalkulatora koji mu omogućava unos vrednosti stavke na osnovu čega se preračunava količina.


F12=Izdaj račun

Dugme za kraj fiskalnog dokumenta. Detaljno objašnjenje se nalazi u sekciji "Kraj računa".