Korisnički interfejs za unos stavki u pripremu fiskalnog dokumenta "Touch Screen - Market: Barkod se koristi u marketima gde je kombinacija ulaznih uređaja na kasi barkod skener + Ekran na dodir.

Postoje dva različita načina za odabir atrikala i to:

1. Skeniranje 1D barkoda artikla

2. Unos šifre ili barkoda artikla putem objekta "Numerička tastatura na ekranu".
Nakon unosa šifre artikla ili skeniranja 1D barkoda artikla, korisnik unosi željenu količinu fizičkim dodirom na numeričku tastaturu na ekranu. Podrazumevana količina je 1. Ukoliko je prodata količina 1, operater ne mora to da potvrdi već pristupa skeniranju sledećeg artikla i tom prilikom se predhodni artikal premešta u pripremu fiskalnog dokumenta sa količinom 1.


Storniranje artikla iz pripreme fiskalnog dokumenta


U toku izrade fiskalnog dokumenta, operater ima mogućnost storniranja jedne ili više stavki fiskalnog dokumenta. Dodirom na dugme F1=Pregled, koje se nalazi u objektu "Ostale opcije", se ulazi u odabir stavke.  Odabir željenog artikla za storniranje se vrši tako što se operater pozicionira na željenu stavku fizičkim dodirom na Touch ekran i  dodirom na dugme Del=Storno se poziva prozor kao na slici:Potvrda se vrši dodirom na dugme "U redu" iz objekta "Numerička tastatura na ekranu".

Količina koju je moguće stornirati ne može biti veća od kolićine koja je uneta za odabrani artikal.

Kontrolna logika ESIR-a prati ukupno storniranu količinu za izabranu stavku i ne dozvoljava da stornirana količina bude veća od prodate količine za tu stavku.