U toku unosa stavki u pripremu fiskalnog dokumenta, operater ima mogućnost davanja popusta za željeni artikal.Nakon odabira artikla a pre unosa željene količine, tasterom F12=Rabat ON koji se nalazi u objektu "Ostale opcije" se otvara mogućnost unosa procenta rabata za predhodno izabran artikal.

Na taj način odabrana stavka se  "pakuje" u pripremu fiskalnog dokumenta sa primenjenim popustom a iznos ostvarenog popusta se prikazuje u objektu interfejsa "Total dokumenta".