Total dokumenta kao objekat interfejsa je usko povezan sa objektom za unos stavki.

U totalu dokumenta se ispisuje ukupna vrednost (suma) unetih stavki kao i eventualno ostvareni popusti.