Otvaranje kupca za odloženo plaćanje je opisano u poglavlju "Šifarnik potrošača".


Identifikacija kupca na odloženo plaćanje (potrošača) se poziva iz objekta interfejsa "Ostale opcije" i tom prilikom se otvara prozor kao na slici.Potrošač se identifikuje na dva načina, karticom ili šifrom potrošača. Podrazumevani način identifikacije potrošača se menja putem parametra u ERP-u.

Ukoliko se potrošač identifikuje karticom, potrebno je skenirati istu

Ukoliko se potrošač identifikuje šifrom, uneti šifru u odgovarajuće polje.


Tasterom ENTER na polje šifra potrošača se poziva pretraživač potrošača kao na slici:Ukoliko rezultat pretrage sadrži više od jednog potrošača program će ponuditi listu gde korisnik bira željenog potrošača.

Nakon izbora željenog potrošača, njegovi podaci se pojavljuju u objektu interfejsa "Podaci o kupcu za odloženo plaćanje".