Postoje tri različita načina za odabir atrikala i to: Skeniranje 1D bar koda artikla, unos šifre artikla putem alfanumerika na tastaturi ili NumPada i pretragom artikala.


1. Skeniranje 1D barkoda ili skeniranjem težinskog barkoda sa vage.


Podrazumevana količina je 1.

Ukoliko je količina 1, sledeći artikal se skenira na poziciji količine. Ovakvim načinom unosa, korisnik skenira svaki artikal i ne unosi količinu sa tim što je potrebno potvrditi količinu poslednje skeniranog artikla.

Ukoliko je količina veća od 1, nakon skeniranja barkoda korisnik unosi željenu količinu u polje za unos količine. Tasterom ENTER se vrši potvrda željene količine i stavka se pomera u pripremu fiskalnog dokumenta.

U slučaju skeniranja težinskog barkoda sa vage, nije moguće uneti količinu zato što se količina sadrži u samom težinskom barkodu.


2. Unosom šifre artikla putem alfanumerika na tastaturi ili NumPad-a.


3. Pretragom artikala po nazivu.  

Pretraga artikala po nazivu se vrši unosom naziva artikla ili dela naziva artikla u polje za unos šifre ili barkoda. Potvrda unosa je tasterom ENTER.

Ukoliko se u rezultatu pretrage sadrži više od jednog artikla program će ponuditi listu takvih artikala gde operater bira željeni artikal.

Drugi način pretrage je pozivom pretraživača u koji se unosi naziv željenog artikla. Pretraživač artikala po nazivu se poziva tasterom ENTER. Otvara se dijalog kao na slici gde je potrebno uneti deo naziva artikla.

 

Ukoliko se u rezultatu pretrage sadrži više od jednog artikla program će ponuditi listu takvih artikala gde operater bira željeni artikal.


Nakon odabira željenog artikla na jedan od tri moguća načina, otvara se polje za unos količine gde operater unosi željenu količinu. Podrazumevana količina je 1.    

U polje "Naziv robe" se ispisuje naziv odabranog artikla a ispod naziva artikla se prikazuju dodatne informacije kao što su trenutna zaliha, prodajna cena i podatak o unetoj masi artikla.Tasterom ENTER se vrši potvrda željene količine i stavka se pomera u pripremu fiskalnog dokumenta.Storniranje artikla iz pripreme fiskalnog dokumenta


U toku izrade fiskalnog dokumenta, operater ima mogućnost storniranja jedne ili više stavki fiskalnog dokumenta. Tasterom F1=Pregled, koji se nalazi u objektu "Ostale opcije", se ulazi u odabir stavke.  Odabir željenog artikla za storniranje se vrši tako što se operater pozicionira na željenu stavku i pritiskom na taster DEL (Delete) se poziva prozor kao na slici:Potvrda se vrši tasterom ENTER.

Količina koju je moguće stornirati ne može biti veća od kolićine koja je uneta za odabrani artikal.

Kontrolna logika ESIR-a prati ukupno storniranu količinu za izabranu stavku i ne dozvoljava da stornirana količina bude veća od prodate količine za tu stavku.