Pri izradi fiskalnog dokumenta, operateru su u svakom trenutku dostupne i "Ostale opcije".F1=Pregled

Opcija koja se koristi prilikom unosa stavki i služi operateru da izabere stavku iz pripreme fiskalnog dokumeta i stornira istu.

Detaljnije o storniranju stavki je opisano u odeljku "Unos stavki" i to za sva tri različita interfejsa za unos stavki fiskalnog dokumenta.


F2=Kasa


F3=Potr.

Identifikacija potrošača (kupca na odloženo plaćanje). Detaljnije u odeljku "Odloženo plaćanje"


F4=Roba

Prečica do šifarnika robe.


F5=Rez  (BICE DORADA TREBA DA BUDE PREDRACUN)

Preuzimanje predhodno urađene MP Rezervacije robe u pripremu fiskalnog dokumenta.


Operater treba da izabere način uvoza stavki MP Rezervacije kao i da unese broj dokumenta.


F6=Podesi

Podešavanja izgleda interfejsa za unos stavki fiskalnog dokumenta.


F7=Rabat ON

Opcija koja omogućava operateru unos popusta prilikom izrade fiskalnog dokumenta. Detaljnije u sekciji "Popusti".


F8=Važne šifre

Unos važnih šifara po potrebi korisnika. Detaljnije u sekciji "Važne šifre"


F10=Personalizacija

Personalizacija fiskalnog računa. Ceo postupak personalizacije fiskalnog računa je detaljno objašnjen u sekciji "Personalizacija".


F11=Kalk

Prečica do kalkulatora. Nakon unosa željenog artikla, operater ima mogućnost otvaranja kalkulatora koji mu omogućava unos vrednosti stavke na osnovu čega se preračunava količina.


F12=Kraj

Opcija za kraj fiskalnog dokumenta. Detaljno objašnjenje se nalazi u sekciji "Kraj računa".