Korisnički interfejs za unos stavki u pripremu fiskalnog dokumenta "Touch Screen - Market: Stablo se isključivo koristi kada je jedini ulazni uređaj ekran na dodir.

U ovom korisničkom interfejstu je unos artikala isključivo moguć putem grananja robnih grupa.Uočavaju se više različitih celina:

2.1. Robne grupe.

2.2. Robne podgrupe za odabranu robnu grupu.

2.3. Artikli koji pripadaju bgiranoj grupi i podgrupi.

2.4. Prikaz normativa za odabrani artikal.

2.5. Ostale opcije.

2.6. Numerička tastatura na ekranu.


Odabir stavki za pripremu fiskalnog dokumenta se vrši dodirom na Touch ekran i to izborom odgovarajuće robne grupe (2.1), robne podgrupe (2.2) i na kraju izborom željenog artikla (2.3).

Nakon izbora željenog artikla korisniku postaje dostupna "numerička tastatura na ekranu" (2.6) gde je potrebno uneti željenu količinu. Potvrda se vrši pritiskom na dugme "U redu" gde se artikal "pomera" u objekat za prikaz unetih stavki u pripremu fiskalnog dokumenta.Storniranje artikla iz pripreme fiskalnog dokumenta


U toku izrade fiskalnog dokumenta, operater ima mogućnost storniranja jedne ili više stavki fiskalnog dokumenta. Dodirom na dugme "Pregled" koje se nalazi u delu "Ostale opcije", ulazise u odabir stavke za storniranje.  


Odabir željenog artikla za storniranje se vrši tako što se operater pozicionira na željenu stavku fizičkim dodirom na Touch ekran i  dodirom na dugme Del=Storno se poziva prozor kao na slici:Potvrda se vrši dodirom na dugme "U redu" iz objekta "Numerička tastatura na ekranu".

Količina koju je moguće stornirati ne može biti veća od kolićine koja je uneta za odabrani artikal.

Kontrolna logika ESIR-a prati ukupno storniranu količinu za izabranu stavku i ne dozvoljava da stornirana količina bude veća od prodate količine za tu stavku.