U toku izrade fiskalnog dokumenta, korisnik moze da izvrši personalizaciju fiskalnog dokumenta pozivom F10=Personalizacija iz objekta "Ostale opcije".Poznata lica, pravna ili fizička se odnose na lica koja su otvorena u šifarniku partnera za pravna lica (uključujući fizička lica koja se identifikuju preko JMBG - Poljoprivredna gazdinstva) ili šifarniku potrošača za fizička lica (kupci na odloženo plaćanje).

Nepoznata lica nisu otvorena u šifarnicima ERP-a.1. Poznato lice.


Poznato lice moze da bude pravno ili fizičko.Varijanta 1.1.


Poznato pravno lice:

Izborom poznatog pravnog lica, poziva se pretraživač komitenata kao na slici.Korisnik treba da unese poznate podatke o komitentu koji je predhodno otvoren u šifarniku partnera.Nakon izbora komitenta otvara se prozor sa podacima izabranog komitenta sa opcijama personalizacije.Dostupne opcije personalizacije su:


00 - Sa PDV-om: Bez opcije.

Napomena: Ukoliko kupac nema potrebu za dodatnom opcijom.


11 - Sa PDV-om: Broj REF-2 obrasca

Napomena: Zahtev humanitarne organizacije za refakciju čl.54.


11 - Sa PDV-om: Broj REF-3 obrasca

Napomena: Zahtev crkve za refakciju čl.55.


30 - Bez PDV-a: Broj PPO-PDV

Napomena: Po ugovoru o donaciji čl.24 St.1 Tač.16a.


31 - Bez PDV-a: Broj ZPPO-PDV

Napomena: Po ugovoru o kreditu/zajmu čl.24 St.1 Tač.16b.


32 - Bez PDV-a: Broj MPPO-PDV

Napomena: Po ostalim međunarodnim ugovorima čl.24 St.1 Tač.16v.


33 - Bez PDV-a: Broj IPPO-PDV

Napomena: Po ugovoru o izgradnji autoputeva čl.24 St.1 Tač.16g.


40 - Sa PDV-om: Broj jednonamenskog vaučera

Napomena: Ukoliko ima broj čl.7a i čl.7b.


50 - Sa PDV-om: Broj korporacijske kartice

Napomena: Način plaćanja je uvek VAUČER.


Nakon izbora odgovarajuće opcije a ako je ta opcija zahteva unos dokumenta otvara se prozor kao na slici gde korisnik unosi broj odgovarajućeg dokumenta:Uneti podaci i odabrane opcije personalizacije se mogu videti u objektu interfejsa "Podaci o personalizaciji".


Varijanta 1.2.


Poznato fizičko lice:

Izborom poznatog fizičkog lica, poziva se pretraživač potrošača kao na slici:Korisnik treba da unese podatke o potrošaću koji je predhodno otvoren u šifarniku potrošača.Nakon izbora fizičkog lica (potrošača na osloženo plaćanje)U polje "ID Dokument=Broj LK" korisnik treba da unese broj lične karte lica za koje se vrši personalizacija kao i ostale tražene podatke.

Nakon unosa ovih podataka otvara se novi prozor sa izborom opcije personalizacije kao na slici:Dostupne opcije personalizacije su:


00 - Sa PDV-om: Bez opcije

Napomena: Ukoliko kupac nema potrebu za dodatnom opcijom.


40 - Sa PDV-om: Broj jednonamenskog vaučera

Napomena: Ukoliko ima broj čl.7a i čl7b.


Ukoliko je izabrana opcija personalizacije "40 - Sa PDV-om: Broj jednonamenskog vaučera", otvara se prozor kao na slici gde korisnik unosi broj odgovarajućeg dokumenta:Uneti podaci i odabrane opcije personalizacije se mogu videti u objektu interfejsa "Podaci o personalizaciji".


2. Nepoznato lice


Nepoznato lice može da bude pravno ili fizičko

Varijanta 2.1.


Nepoznato pravno lice

Izborom nepoznatog pravnog lica, poziva se prozor gde je potrebno izabrati odgovarajuću vrstu personalizacije.Dostupne vrste personalizacije su:


10: PIB kupca

Napomena: Domaće pravno lice identifikovano PIB-om


11: JMBG

Napomena: Domaće fizičko lice koje obavlja samostalnu delatnost identifikovano JMBG-om. Poljoprivredna gazdinstva, građ. investitori...


12: PIB:JBKJS

Napomena: Domaće pravno lice - korisnik budžeta.


40: Poreski ID iz strane države (TIN)

Napomena: Poreski identifikacioni broj budžeta izdat u inostranstvu.


U skladu sa odgovarajućom vrstom personalizacije, potrebno je uneti odgovarajuće podatke za tu vrstu (PIB, JMBG, JBKJS ili Poreski ID izdat u inostranstvu kao i dodatne podatke o komitentu kao što su naziv, adresa i mesto)

Primer prozora je na slici:Nakon unosa podataka o komitentu a u zavisnosti od opabrane vrste personalizacije, korisniku su dostupne sledeće opcije kao na slici:Dostupne opcije personalizacije su:


00 - Sa PDV-om: Bez opcije.

Napomena: Ukoliko kupac nema potrebu za dodatnom opcijom.


11 - Sa PDV-om: Broj REF-2 obrasca

Napomena: Zahtev humanitarne organizacije za refakciju čl.54.


11 - Sa PDV-om: Broj REF-3 obrasca

Napomena: Zahtev crkve za refakciju čl.55.


30 - Bez PDV-a: Broj PPO-PDV

Napomena: Po ugovoru o donaciji čl.24 St.1 Tač.16a.


31 - Bez PDV-a: Broj ZPPO-PDV

Napomena: Po ugovoru o kreditu/zajmu čl.24 St.1 Tač.16b.


32 - Bez PDV-a: Broj MPPO-PDV

Napomena: Po ostalim međunarodnim ugovorima čl.24 St.1 Tač.16v.


33 - Bez PDV-a: Broj IPPO-PDV

Napomena: Po ugovoru o izgradnji autoputeva čl.24 St.1 Tač.16g.


40 - Sa PDV-om: Broj jednonamenskog vaučera

Napomena: Ukoliko ima broj čl.7a i čl.7b.


50 - Sa PDV-om: Broj korporacijske kartice

Napomena: Način plaćanja je uvek VAUČER.


Uneti podaci i odabrane opcije personalizacije se mogu videti u objektu interfejsa "Podaci o personalizaciji".


Vatijanta 2.2.


Nepoznato fizičko lice.

Izborom nepoznatog fizičkog lica, poziva se prozor gde je potrebno izabrati odgovarajuću vrstu personalizacije.Moguće vrste personalizacije su:


20: Broj LK

Napomena: Domaće fizičko lice.


21: Broj izbegličke legitimacije

Napomena: Domaće fizičko lice ????? PROVERITI DA LI JE OVO OK


22: Broj EBS

Napomena: Strano fizičko lice koje ima prijavljen boravak u srbiji.


23: Broj pasoša

Napomena: Domaće fizičko lice ????? PROVERITI DA LI JE OVO OK


30: Broj pasoša

Napomena: Strano fizičko lice koje se identifikuje pasošem.


31: Broj dipl.leg/LK

Napomena: Strano fizičko lice - diplomata.


32: Broj lične karte MKD

Napomena: Strano fizičko lice - LK Makedonije.


33: Broj lične karte MNE

Napomena: Strano fizičko lice - LK Crne Gore.


34: Broj lične karte ALB

Napomena: Strano fizičko lice - LK Albanije.


35 Broj lične karte BIH

Napomena: Strano fizičko lice - LK Bosne i Hercegovine.U skladu sa odgovarajućom vrstom personalizacije, potrebno je uneti odgovarajuće podatke za izabranu vrstu personalizacije ( Broj LK, broj pasoša i td kao i dodatne podatke o licu kao što su ime, adresa i mesto)

Primer prozora je na slici:Ukoliko je izabrana vrsta personalizacije 20: Broj LK, 21: Broj izbegličke legitimacije, 22: Broj EBS ili 23: Broj pasoša dostupne su sloedeće opcije personalizacije:00 Sa PDV-om: Bez opcije

Napomena: Ukoliko kupac nema potrebu za dodatnom opcijom.


40 Sa PDV-om: Broj jednonamenskog vaučera

Napomena: Ukoliko ima broj čl.7a i čl.7b


Ukoliko je vrsta personalizacije 30: Broj pasoša, 32: Broj lične karte MKD, 33: Broj lične karte MNE, 34: Broj lične karte ALB, 35 Broj lične karte BIH dostupne su sledeće opcije personalizacije:00 Sa PDV-om: Bez opcije

Napomena: Ukoliko kupac nema potrebu za dodatnom opcijom.


10 Sa PDV-om: Broj ZPPPDV

Napomena: Zahtev putnika za povraćaj PDV-a čl.24 St.1 Tač 4.


Ukoliko je vrsta personalizacije 31: Broj dipl.leg/LK dostupne su sledeće opcije personalizacije:20 Bez PDV-a: Broj SNPDV

Napomena: Služnebi nalog za nabavku bez PDV-a (dipl.predstavništvo) čl.14 St.1 Tač.16 Podtač. 1 i 2


21 Bez PDV-a: Broj LNPDV

Napomena: Lični nalog za nabavku bez PDV-a (diplomata) čl.24 St.1 Tač.16 Podtač. 3 i 4.Uneti podaci i odabrane opcije personalizacije se mogu videti u objektu interfejsa "Podaci o personalizaciji".