Prikazuju se podaci o eventualnoj personalizaciji fiskalnog dokumenta.

Jedan od primera prikaza je na slici:


Detaljnije o personalizaciji fiskalnog dokumenta je objašnjeno u sekciji "Personalizacija".